Våre siste prosjekter

Kontakt oss

Ta kontakt visst du har behov for en faglig dyktig låsesmed

VÅR BEDRIFTS FILOSOFI

1. KOMMUNIKASJON

Vi vil alltid ha løpende kommunikasjon med vår oppdragsgiver, entreprenør og dens leverandører. kommunikasjonen skal alltid være korrekt og åpen.

2. PLANLEGGING

Planleggingen skal være i samsvar med hva arkitekt, byggherre, entreprenør og oppdragsgiver ønsker. Vi vil alltid levere ett produkt som tilfredsstiller dagens krav og lover.

3. MONTERING

Montering vil alltid bli gjort av kvalifisert personell. Montør skal alltid oppfylle de krav som stilles ved hvert oppdrag. HMS skal alltid stå i fokus og alltid være første prioritering ved utførelse av arbeid.

4. TESTING

Alt vi monterer vil bli funksjons testet. Utstyret vi monterer skal samsvare med det som oppdragsgiver har bestilt og som er beskrevet.

5. OVERLEVERING

Overlevering skal alltid skje til avtalt tid. Det vil under overlevering tatt en grundig gjennomgang om hvilke funksjoner hver enkel dørmiljø har. Overlevering vil skje mot avtalt personell.

Vi er her for å ivareta din sikkerhet!

!

Ved grundig gjennomtenkte løsninger, innovasjon, krav og sikkerhet.

Ta kontakt!