• Smart, enkelt audio/video port-telefon
  • Inneholder kodetastatur og RFID leser
  • infarødt kamera ved bruk om natt
  • IP55 for å takle nordisk vær
  • Leveres som innfelt eller utenpåliggende
  • IP og PoE teknologi
  • SIP kompatibel

Paxton Net2 Entry er en smart IP-baserte port-telefon som enkelt kan integreres med Net2 adgangskontroll. Besøkende kan identifiseres via video før de slippes inn.

Paxton Net2 Entry kan brukes kun som porttelefon, men kan også settes opp slik at du kan selv åpne døren med kode eller/og brikke, gjennom Net2 adgangskontroll system.


Denne port telefonen er SIP (Session Initiation Protocol) kompatibel,  som brukes bredt for å kontrollere multimedia kommunikasjon slik som tale og video samtaler over Internet Protokoll (Ip – nettverk). Dette gjør at vi enkelt kan sette denne opp mot en mobil telefon og/eller nettbrett som mottaker av samtalen. Fordelen er at du alltid kan svare, hvis noen ringer på (forutsetter selvsagt at telefonene har mobildata eller wifi aktivert).

Det betyr ekstra trygghet, med tanke på innbrudd. Og du kan selvsagt åpne døren gjennom mobil/nettbrett under en samtale, hvis det er ønskelig.

Det blir brukt tredjeparts program, og det det må kjøpes applikasjon til mobil/nettbrett utenom, for å få en tilfredsstillende løsning.